Η νεογνική διάρροια επηρεάζει έως και το 24,8% των μοσχαριών κατά τις πρώτες 8 εβδομάδες τους.*

Είναι σημαντικό για τους κτηνοτρόφους να έχουν συμπληρωματικές λύσεις στις συμπτωματικές θεραπείες για οξεία και χρόνια διάρροια.

* Wells et al., 1996.