Vetalis Technologies

Η Vetalis Technologies είναι ο συνεργάτης της ΦΑΡΜΑ ΜΠΛΟΚ στα  προϊόντα καινοτομίας μέσω εργαστηριακής έρευνας, και στην τεχνολογία των βόλων.


Διαθέτει εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης στις εγκαταστάσεις της και έχει λάβει εγγεγραμμένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και καταχωρημένο σχέδιο για:

  • Την τεχνολογία βόλου: έλεγχος της αποσύνθεσης
  • Το Μόριο «πιδολικό ασβέστιο και/ή μαγνήσιο».

Premium προϊόντα

Βιολογική κτηνοτροφία