Αναβράζοντα δισκία ιχνοστοιχείων για αιγοπρόβατα

Η βοσκή, η προετοιμασία της περιόδου τοκετού ή η έναρξη του αγώνα είναι περίοδοι που κινδυνεύουν από την άποψη των ελλείψεων ιχνοστοιχείων για τα αιγοπρόβατα. Τα ιχνοστοιχεία έχουν πολλαπλούς, σύνθετους και αλληλένδετους ρόλους στις βιολογικές διεργασίες που είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Ως εκ τούτου, οι ελλείψεις μπορούν να οδηγήσουν σε ελλείμματα απόδοσης στις εκμεταλλεύσεις από κλινική, ζωοτεχνική και οικονομική άποψη.

Το δισκίο πολλαπλών ιχνοστοιχείων που πρόκειται να διαλυθεί στο νερό επιτρέπει στον εκτροφέα να στοχεύει μεγάλους αριθμούς ζώων με μία μόνο ενέργεια, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφαλή παροχή. Κάθε ζώο πίνει την ποσότητα νερού που χρειάζεται, ενώ ταυτόχρονα απορροφά τη στοχευμένη δόση ιχνοστοιχείων του. Το πατενταρισμένο αναβράζον δισκίο επιτρέπει τη συλλογική και ελεγχόμενη παροχή ημερήσιων δόσεων ιχνοστοιχείων.