Τα μοσχάρια γεννιούνται υπογαμμασφαιριναιμικά και η επιβίωσή τους εξαρτάται από την ταχεία απορρόφηση επαρκούς ποσότητας θρεπτικών ουσιών και στοιχείων που θα επιτρέψουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού τους συστήματος (ανοσοσφαιρίνες, λευκά αιμοσφαίρια, ένζυμα) τις ώρες μετά τη γέννηση. Μόνο καλής ποιότητας μητρικό πρωτόγαλα μπορεί να παρέχει αυτά τα απαραίτητα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την τόνωση της αντοχής στις ασθένειες.