Πολλαπλά Ιχνοστοιχεία

Βόλοι για αγελάδες και δαμαλίδες κατάλληλοι για χρήση στη βιολογική γεωργία.

Προκειμένου να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση για τακτική κατανάλωση** βιολογικών προϊόντων, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν προϊόντα για βιολογικά ζώα που να επιτρέπουν την ατομική και ελεγχόμενη προσφορά ιχνοστοιχείων.

Πιστοποιημένο από την Ecocert στη Γαλλία, αυτός ο νέος τύπος βόλου για αγελάδες και δαμαλίδες επιτρέπει μια μακροχρόνια παροχή.

*Agence bio 2019

**Etude Spirit Insight για το Agence Bio, 2019